Będą rozmawiać o człowieku

We  wtorek, 27 maja, w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pod tytułem „Człowiek we współczesnym świecie – zagrożenia i wyzwania”.

To szósta edycja konferencji. Jest ona organizowana co dwa lata, po każdej edycji nakładem EUH-E ukazuje się książka, która stanowi zbiór referatów z konferencji. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Elblag oraz Rektor EUH-E. Organizatorem konferencji jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Konferencję otworzą we  wtorek o godz. 10 rektor EUH-E prof. dr Zdzisław Dubiella i przewodniczący konferencji prof . Mieczysław Plopa.  Pierwszego dnia z referatami wystąpią:
prof. Cezary Obracht –Prondzyński ( Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Gdański) – Kulturowe rozterki współczesnego człowieka – między pokusą wolności a wolnością od pokus;  
prof. Krzysztof Kalka (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)- Problem relacji między wartościami osobowymi i kulturą; mgr Bartosz Zawisza (Altkom Akademia Warszawa) - Człowiek w organizacji: zarządzany i zarządzający. Systemowe zarządzanie zmianą; prof. Bogdan Pietrulewicz (Universytet Laval, Kanada; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)- Problemy integracji chorych psychicznie w Kanadzie: raport końcowy z badań; prof. Mieczysław Plopa (EUH-E; WSFiZ w Warszawie) - O równości i władzy w bliskim związku – perspektywa „jej” i „jego”; dr Paweł Nierodka (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)-  Człowiek współczesny wobec zagrożeń cywilizacji cyfrowej; dr Marta Kowalczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Teologii; Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie) - Zatrudnienie i godna płaca osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla współczesnych władz Polski w świetle nauczania Jana Pawła II; dr Marzena Sobczak (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)-  Posługaczka – salowa – pracownik serwisowy. Sylwetka pracownika na tle zmian w ochronie zdrowia w Polsce;  mgr Piotr Biegański (Collegium Medicum UMK, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii) - GET (Graded Exercise Therapy) jako forma leczenia niefarmakologicznego pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia (CFS);  

O godz. 16.00 rozpoczną się trzy warsztaty tematyczne: dr  Elżbieta Bernaciak (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna) - Wielokulturowość w ochronie zdrowia; dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii) - Wspólna „rzeczywistość”? – różnica jako wartość w pracy systemowej z rodziną;  dr Piotr Pinoczek, mgr Bartosz Zawisza (Altkom Akademia SA, Warszawa) - Zorganizuj projekt i zarządzaj nim metodycznie nie tracąc ludzi;

W środę, drugi dzień konferencji rozpocznie się o godz. 9. Wystąpią: prof. Bolesław Niemierko (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)-  Student pedagogiki w roli diagnosty edukacyjnego; prof. Mikołaj Majkowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny) - Poczucie sensu życia w doświadczeniach granicznych; dr Andrzej Margasiński (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) - Postawy wobec homoseksualizmu jako wyzwanie współczesności; dr Marzena Sobczak (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)-  Poziom empatii studentów I roku pielęgniarstwa na przykładzie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; dr Marta Herzberg (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) - Zmiany w zakresie sytuacji społecznej zachodzące u uczniów klas IV-V zajmujących różne pozycje na skali popularności. Szanse i zagrożenia; mgr Marta Nikel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)-  Poczucie własnej wartości dzieci w wieku szkolnym z trudnościami szkolnymi; mgr Ewelina Kamasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) -Doświadczenie agresji a konflikty tożsamości u młodzieży; Albert Danielewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa) - Sens i nonsens płci psychologicznej; dr Anna Skuzińska (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna) - Mobbing a funkcjonowanie placówki oświatowej ; dr Anna Lusińska, dr Anna Kalinowska-Żeleźnik (Uniwersytet Gdański) - Kampania społeczna jako narzędzie pomocy ubogim dzieciom na przykładzie działalności Caritas Polska; dr Elżbieta Skoczylas-Namielska (Uniwersytet Łódzki, Katedra Pedagogiki Społecznej)-  Człowiek starszy-propozycja opisu pojęcia; mgr Alicja Kuczmińska (Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii)-  Bóle kręgosłupa a wrażliwość na potrzeby partnera;  mgr Anna Radzewicz-Bork (Uniwersytet Gdański) - Indywidualizacja procesu nauczania a teoria inteligencji wielorakich na lekcjach języka polskiego;  mgr Agnieszka Kruk (Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego) - Problem nikotynizmu wśród młodzieży szkolnej w kontekście wiary chrześcijańskiej;  mgr Ewelina Kamasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Wpływ konstrukcji androcentrycznych na postrzeganie mężczyzn i kobiet w życiu codziennym i polityce.
Konferencja odbędzie się  w auli 07 przy ul. Lotniczej 2, we wtorek 27 maja w godzinach 10.00–18.00, w środę 28 maja  rozpocznie się o 9.00 i potrwa do ok. 14.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny

Organizatorzy