Belgijskie doświadczenia

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wraz z wiceprezydentem Januszem Hajdukowskim spotkali się w czwartek z delegacją dyrektorów belgijskich spółdzielni socjalnych, goszczącą z wizytą w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Tematem spotkania był rozwój ekonomii społecznej oraz sposoby zatrudnienia i reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych  oraz wykluczonych społecznie. Przedstawiciele belgijskich przedsiębiorstw społecznych – Dany Neudt (dyrektor De Punt, Gandawa), Wim Vanrysselberghe (dyrektor zakładu Ryhove, obszar Gandawa) oraz Yvan De Bie (dyrektor zarządzający UCO-site, Gandawa) przedstawili modele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w Belgii.

Przedsiębiorstwo społeczne De Punt wspiera przedsiębiorczość społeczną poprzez: Inkubator dla podmiotów ekonomii społecznej, Startpunt oraz Społeczny Fundusz Inwestycyjny – instrument finansowy Social Venture Capital.

Spółdzielnia socjalna De Punt to organizacja pełniąca funkcję regionalnego inkubatora dla podmiotów ekonomii społecznej. Flandryjskie inkubatory tego typu oferują pomoc nowym firmom dotowanym ze środków publicznych „insertion”) i propagują ideę ekonomii społecznej. Pełnią role punktów pierwszego kontaktu, oferują doradztwo, wspierają działania sieci biznesowych oraz stymulują i wspomagają rozwój skutecznych pomysłów biznesowych. Działają także na rzecz trwałego zatrudnienia dla osób z ograniczonymi szansami na zatrudnienie oraz pomagają w krzewieniu poczucia odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorców.

De Punt realizuje swoją ofertę na dwóch szerokich płaszczyznach:

- pomaga małym, nowo powstałym firmom, które mogą zatrudniać osoby z grup defaworyzowanych  (osoby niepełnosprawne, pracownicy o niskich kwalifikacjach lub długotrwale bezrobotni, imigranci, uchodźcy polityczni, byli więźniowie i osoby powyżej 45 lat) – firmy te są przedsiębiorstwami integracyjnymi;

- zwraca się ze swoją ofertą do istniejących firm, doradzając im, jak tworzyć miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez otwieranie działów integracyjnych.

De Punt stworzył poza tym Startpunt, który rozpoczął działalność pod koniec 2002 roku. Dzięki temu stwarza szansę samozatrudnienia osobom wykluczonym, dając im możliwość przetestowania swojego pomysłu na biznes na korzystnych warunkach. Umowa polega na tym, że przez rok osoby te przyłączają się do „spółdzielni działań” i otrzymują pełnoetatową pensję, wsparcie w sprawach sekretariatu i księgowości oraz gwarancję, że nie stracą prawa do zasiłku, jeśli ich przedsięwzięcie się nie powiedzie.

Natomiast Społeczny Fundusz Inwestycyjny, wykorzystuje narzędzie Social Venture Capital. Jest to forma inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka, dostarcza kapitał do przedsiębiorstw uznanych za odpowiedzialne społecznie. Inwestycje te mają na celu zarówno zapewnienie atrakcyjnych zysków dla inwestorów i zapewnienie rozwiązań rynkowych dla przedsiębiorczości społecznej.

Ryhove bw powstało w 1961 roku by dać odpowiednie i trwałe zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. To pierwszy zakład pracy chronionej w rejonie Gandawy. Działa w branży drukarskiej i oferuje wiele różnych usług. Zatrudnia blisko 300 osób, w tym w większości osoby niepełnosprawne. Jest to jeden z najlepiej działających zakładów pracy chronionej w Belgii. W 2004 roku przejął nawet upadającą prywatną firmę zajmującą się składem książek i odwrócił jej los – to duże osiągnięcie, jak na przedsiębiorstwo społeczne. Jego obroty w 2006 roku wyniosły 3, 8 mln euro.

UCO dawny zakład włókienniczy, który jest obecnie przekształcony w kilka podmiotów ekonomii społecznej.