IV LO ogłasza nabór do klasy integracyjnej

IV Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny ma przyjemność zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dla uczniów niepełnosprawnych. Program skierowany jest do uczniów niedosłuchem, niedowidzeniem, niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, zaburzeniami mowy, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną z jedną z wyżej wymienionych.

Nauka w klasie integracyjnej to szereg udogodnień:

-    lekcje w małych grupach, umożliwiających bezpośredni kontakt z prowadzącym,
-    opiekę wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających,
-    zajęcia z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, logopedą,
-    prowadzoną na wysokim poziomie terapię pedagogiczną,
-    zindywidualizowane zajęcia rewalidacyjne,
-    obiekt przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi (winda, podjazdy, łazienka dla niepełnosprawnych).

Wymagany przy naborze dokument to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym ogólnodostępnym.

Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (ul. Sienkiewicza 4) lub pod numerem
55 625-89-40 .

Serdecznie zapraszamy!