Jak Strategia rozwoju Elbląga oddziaływać będzie na środowisko? Konsultacje

sre
Mieszkańcy Elbląga mogą zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko przygotowaną dla Strategii rozwoju Elbląga 2020+ oraz wnieść swoje uwagi do 30 maja br.

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21, art. 46 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) w związku z toczącym się postępowaniem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia rozwoju Elbląga 2020+".

Z prognozą można zapoznać się w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 2) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem internetowym http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/32248

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać przy pomocy formularza dostępnego do pobrania pod ww. adresem
internetowym:
a) pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) pisemnie do Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
c) ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 2)

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 30 maja 2014 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wszelkich uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.