Informacja o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia i spisu wyborców

Informuję, że w związku ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. będzie on udostępniony do wglądu w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (budynek B – Ewidencja Ludności - stanowisko nr 5).