Młodzież dla wolności

„2014! Młodzież dla Wolności” to projekt edukacyjny, który ma zachęcić młodych ludzi do poznawania najnowszej historii Polski. W projekcie uczestniczą m.in. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Elblągu, którzy dzisiaj (16. kwietnia) spotkali się z Prezydentem Elbląga Jerzym Wilkiem. W trakcie realizacji tego programu gimnazjaliści z „szóstki” spotykają się z osobami, które uczestniczyły w przemianach, jakie następowały w naszym kraju od 1980 roku. Młodzież gościła m.in. w Prezydenta RP Lecha Wałęsy, dzisiaj odwiedzili Urząd Miejski i spotkali się z Prezydentem Elbląga. Pytania stawiane przez młodzież dotyczyły najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, m.in. wyboru kardynała Wojtyły na papieża, stanu wojennego, pytali o działalność Jerzego Wilka w NSZZ „Solidarność”, ciekawiły ich wspomnienia związane z pierwszymi wolnymi wyborami i początkiem samorządności w Polsce. Młodzież była również ciekawa, jak te wydarzenia ukształtowały Jerzego Wilka jako polityka i samorządowca.

- Dzięki tym doświadczeniom stałem się wrażliwy zwłaszcza na potrzeby tych najbardziej potrzebujących, tym bardziej, że przez kilkadziesiąt lat pracowałem w firmie z osobami niepełnosprawnymi – mówił prezydent Elbląga. – Ja wierze, że to co robię przyniesie korzyść miastu i mieszkańcom. Wiele osób jest zadowolonych z obecnego stylu zarządzania miastem, nastąpiła pewna stabilizacja, wizerunek miasta jest coraz lepszy.

Gimnazjaliści prosili również o wskazówki dla młodego pokolenia.

- Trzeba mieć swoje zasady, charakter, i trzymać się ich nawet jeśli to oznacza, że czasami idziecie pod prąd – przekonywał swoich gości Jerzy Wilk. – Trzeba również być tolerancyjnym, szanować innych, nawet jeśli mają inne poglądy od nas.