Prezydenta odwiedził Wiceminister Piotr Żuchowski

Kierujący obecnie pracami resortu Kultury Wiceminister Piotr Żuchowski swoją obecnością uświetnił dzisiejszą konferencją naukową otwierającą obchody 777-lecia naszego miasta. W przerwie konferencji miałem okazję porozmawiać z Panem wiceministrem o współpracy.

- Było to bardzo owocne spotkanie. Liczę na szeroką współpracę i poparcie dla naszych projektów. Pan wiceminister bardzo pozytywnie odniósł się do naszej konferencji, chwalił ponadto naszą Elbląską Orkiestrę Kameralną – mówił po spotkaniu prezydent Jerzy Wilk.