Dzień otwarty w Oddziale w Elblągu dotyczący abolicji składkowej

W związku z  ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność Oddział w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem abolicji  9 kwietnia br. do siedziby Oddziału przy ul. Teatralnej 4 na Dzień Otwarty dotyczący abolicji składkowej w trakcie którego w godz.  od 8 do 14 dyżurować będą eksperci z Oddziału.

W ramach prowadzonych konsultacji można będzie m.in. uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów, rodzajów zaległości podlegających umorzeniu, terminu złożenia wniosku, okresów objętych umorzeniem, a także konsekwencji związanych z umorzeniem należności.


Dodatkowo osoby, które otrzymały już decyzję o warunkach umorzenia oraz posiadają należności niepodlegające umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej będą mogły uzyskać informację o możliwości rozłożenia zadłużenia na raty, jak również uzyskają pomoc w wypełnieniu niezbędnych wniosków.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych


Agnieszka Cybulska
Oddział ZUS w Elblągu