Zmiana organizacji ruchu na Fabrycznej, Zagonowej oraz na skrzyżowaniu z ul. Malborską

W związku z kontynuacją robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Osiek wykonawca robót informuje, że od 4.04.2014r. prace związane z układaniem warstw bitumicznych (układanie warstwy ścieralnej) prowadzone będą na ul. Fabrycznej, Zagonowej oraz skrzyżowaniu z ul. Malborską.


W celu zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych ul. Fabryczna zostanie wyłączona z ruchu kołowego. W związku z powyższym ruch w kierunku ul. Zagonowej odbywać się będzie od strony ul. Sopockiej, dojazd do nieruchomości przy ul. Fabrycznej odbywać się będzie od strony Al. Tysiąclecia.

Przewidywany czas realizacji tych robót wynosi około 1 tygodnia. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego oraz tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

Roboty budowlane są realizowane w ramach Zadania CO2a „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia”.

Projekt pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.