Za nami drzwi Otwarte w Centrum Kształcenia Praktycznego

Wczoraj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz Wiceprezydent Marek Pruszak wzięli udział w "Dniach Otwartych w Centrum Kształcenia Praktycznego". W ramach przedsięwzięcia prezydent Jerzy Wilk,  Dyrektor CKP Romuald Mackojć oraz przedstawiciel firmy SATEL z Gdańska dokonali uroczystego otwarcia pracowni „Inteligentne Systemy Alarmowe”. Jerzy Wilk wręczył także zaświadczenia absolwentom kursu kwalifikacyjnego „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.

- Edukacja zawodowa w ostatnich latach nie miała się najlepiej. Młodzież wybierała naukę w szkołach ogólnokształcących, z kolei licea profilowane nie spełniały wymagań związanych z praktyczną nauką zawodu. Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu było jedną z niewielu placówek umożliwiających zdobycie konkretnego fachu - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Dzisiaj coraz więcej młodych ludzi decyduje się zdobyć zawód, który ułatwi im wejście na rynek pracy. Także osoby dorosłe szukają możliwości przekwalifikowania się. Szanse na to znajdują właśnie w CKP. Ta placówka zapewnia wysoki poziom kształcenia, dostosowuje treści kształcenia do warunków i wymogów rynku pracy oraz jest elastyczna w zakresie szkoleń zawodowych, czy uzyskiwania certyfikatów kwalifikacyjnych - zakończył Jerzy Wilk.

Nowy atrakcyjny zawód

- Cieszę się, że dzisiaj oferta CKP wzbogaca się o jeszcze jeden element – nowoczesną pracownię inteligentnych systemów alarmowych - który umożliwi elblążanom możliwość kształcenia się w nowym, atrakcyjnym zawodzie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, absolwenci Centrum bez trudu radzą sobie nie tylko na rynku pracy lokalnym, ale także Unii Europejskiej. Najlepszym tego dowodem jest niesłabnące zainteresowanie ze strony elblążan pogłębianiem i zdobywaniem nowych doświadczeń w tej placówce- wskazywał prezydent Elbląga Jerzy Wilk.