Kinga Szczepaniak z II LO w czołówce młodych naukowców

W dniach 21-23 marca 2014r. w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie Kinga Szczepaniak, Uczennica z II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, brała udział w Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia”, którego głównym wydarzeniem był finał Polskich Eliminacji 26 Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2014). Uczennica zajęła III miejsce.To prestiżowy i bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla uczniów, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie. Autorzy 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych  z całego kraju, spośród 62 zgłoszonych do Konkursu,  zaprezentowali w Warszawie wyniki swoich badań.

Kinga Szczepaniak wraz Dalią Gala z Kielc i Michałem Gniewkiewiczem z Szydłowa przedstawili pracę pt „Zastosowanie metod cytogenetycznych w badaniu podłoża molekularnego chorób człowieka”. Cała trójka młodych naukowców to Stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, którzy prowadzili swoje badania w trakcie wakacyjnego stażu naukowego w lipcu ubiegłego roku w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie.

Kindze Szczepaniak serdecznie gratulujemy pasji badawczej, zaangażowania i sukcesów naukowych.
Kinga, tegoroczna maturzystka, jest oprócz w/w sukcesów laureatką dwóch olimpiad szczebla centralnego -  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, finalistką etapu centralnego Olimpiady Biologicznej i autorką innej pracy badawczej, która została wyróżniona przez KG Olimpiady Biologicznej i była opublikowana w ubiegłym roku w ogólnopolskim czasopiśmie „Biologia w szkole” .


Hanna Pietras
Nauczyciel biologii w II LO w Elblągu.