Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Elblągu

Dzisiaj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydenci Marek Pruszak i Janusz Hajdukowski wzięli udział w posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbyło się właśnie w naszym mieście. Podczas spotkania przyjęto przez aklamację stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. - Cieszę się, że możemy gościć dzisiaj w Elblągu. Na wstępie dziękuję bardzo za szybką reakcję na mój apel w sprawie organizacji pikiety pod ambasadą rosyjską. Dziękuję Wam za to, że czuliście potrzebę solidaryzowania się z narodem ukraińskim - mówił Piotr Duda Przewodniczący NSZZ "Solidarność".- Jest mi miło gościć tak znamienitych gości związkowych. Elbląg zawsze brał udział w przemianach demokratycznych - mówił prezydent Jerzy Wilk. Chcę podkreślić, że obecnym władzom Elbląga wasze wartości są bardzo bliskie bo sami się z nich wywodzimy - zakończył Jerzy Wilk.

- To jest ważna chwila, bowiem najwyższa władza "Solidarności" pojawia się w Elblągu po raz pierwszy - mówił Jan Fiodorowicz Przewodniczący Zarządu Regionu NSS „Solidarność” w Elblągu.

W posiedzeniu Komisji wzięły udział także radne PiS - Małgorzata Adamowicz i Jolanta Lisewska.


Stanowisko KK ws. sytuacji na Ukrainie

NSZZ „Solidarność” z wielkim zaniepokojeniem śledzi coraz bardziej dramatyczną sytuację na Ukrainie, której bezpośrednią przyczyną było krwawe stłumienie pokojowych protestów społecznych po wstrzymaniu przez ówczesne władze Ukrainy procesu integracji z Unią Europejską.

Dzisiaj naród Ukraiński jest w katastrofalnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Stał się obiektem niczym nie sprowokowanej agresji Rosji, która dokonuje się na oczach całego świata.


NSZZ „Solidarność”, którego pokojowa rewolucja przyczyniła się do odzyskania wolność wielu narodom, w tym Ukrainie, z całą mocą potępia działania rządzonej przez Władimira Putina Rosji, które są pogwałceniem wszelkich międzynarodowych norm prawa.

W tym kontekście Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia stanowisko Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych przyjęte 10 marca br. w Brukseli, podczas spotkania Paneuropejskiej Rady Regionalnej, które nawet jednym słowem nie odnosi się do rosyjskiej agresji. Żaden głos wolnego świata dotyczący sytuacji na Ukrainie nie może pomijać tego faktu.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do MKZZ o rewizję tego stanowiska, bo w obecnej postaci wypacza prawdziwą sytuację na Ukrainie i zamiast wspierać walczący o suwerenność naród ukraiński, zdecydowanie go osłabia.

Wzywamy przywódców krajów wolnego świata do podjęcia szybkich i stanowczych działań w celu powstrzymania agresywnych poczynań władców Rosji. Przykład takich działań, przynoszących wolność od zakłamania i zniewolenia komunistycznego dał w czasach zrywu Solidarności prezydent Stanów Zjednoczonych – Ronald Regan.

NSZZ „Solidarność” deklaruje dalszą możliwą pomoc materialną i rzeczową dla Ukrainy oraz pełne wsparcie dla jej europejskich aspiracji.