Na ratunek czytelnictwu - w salonie Polityki kolejni goście

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida i Tygodnik „Polityka” zapraszają w czwartek 20 marca o godz. 17.00 do Sali „U św. Ducha” na spotkanie w Salonie „Polityki” poświęcone Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 z udziałem zaproszonych gości. Wstęp wolny.W Salonie „Polityki” udział wezmą: Grzegorz Gauden (Dyrektor Instytutu Książki), Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) oraz Kazimierz Monkiewicz (Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury). Rozmowę poprowadzi gospodarz elbląskiego Salonu „Polityki” – Mirosław Pęczak.

 


W styczniu ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, który zakłada przeznaczenie miliarda złotych (650 mln zł ze środków MKiDN i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i instytucji) na realizację zaplanowanych w programie działań.  Celem programu jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Program obejmuje m.in.: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, regulacje prawne dotyczące rynku książki, modernizację budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy, a także działania służące udostępnianiu legalnej książki w internecie. W pracę nad programem zostały zaangażowane trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury. Stąd obecność Dyrektorów tych instytucji na spotkaniu w Elblągu. Czy program przyniesie zamierzone efekty i przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w naszym kraju? Zapraszamy do dyskusji!