EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W SP NR 14

W poniedziałek, 10 marca z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu („na Zatorzu”) odbyła się po raz pierwszy   „Olimpiada Logopedyczna”. Uczniowie klas piątych i szóstych zmierzyli się w pięciu konkurencjach „łamiących” głowy i języki.Zgodnie z założeniem pomysłodawczyń i organizatorek uroczystości - Pani Moniki Fabisiak i Pani Agnieszki Karolkiewicz – szkolnych logopedek -  przedsięwzięcie to miało zachęcić młodzież szkolną do lepszego poznania mowy ojczystej i poprawnego posługiwania się nią na co dzień. Patronat honorowy nad „Olimpiadą”  objął Prezydent Elbląga Pan Jerzy Wilk, a przewodniczącą komisji oceniającej zmagania „olimpijczyków”  była Rzecznik Prasowy Prezydenta Elbląga Pani Monika Borzdyńska. W ramach nagrody  specjalnej Pani Rzecznik zaprosiła dwie najlepsze klasy do Urzędu Miasta na wyjątkową lekcję połączoną z wycieczką po budynku magistratu oraz  zapoznaniem się z pracą urzędników, w tym samego prezydenta.