Kolejny koncert na rzecz Szkoły Muzycznej

W związku z pożarem, który niedawno strawił salę koncertową Szkoły Muzycznej oraz uszkodził bądź zniszczył znajdujące się w jej pobliżu instrumenty muzyczne, Rada Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zapraszają do włączenia się w działania, których celem jest jak najszybsze przywrócenie warunków do nauki młodym elbląskim muzykom. W piątek, 28 lutego o godz. 18:00 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" odbędzie się kolejny już koncert charytatywny pn. "Nadzieja umiera ostatnia - akcja reanimacyjna serca szkoły muzycznej".


Pomóc można:

1. Przekazując 1% podatku na Fundację Elbląg: KRS 0000033301 z dopiskiem "RR - Szkoła Muzyczna".
2. Dokonując wpłaty dowolnej kwoty na konto Rady Rodziców ZPSM w Elblągu: 69 1540 1072 2082 5270 3458 0001 z dopiskiem "pożar".
3. Kupując cegiełkę, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc Szkole.

Cegiełki będą rozprowadzane m.in. podczas koncertu charytatywnego, który odbędzie się: 28 lutego o godz. 18.00 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja, Rodzice, nauczyciele i uczniowie ZPSM w Elblągu