Radni nie będą głosować nad obniżonymi stawkami za śmieci

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wniósł o zniesienie z porządku obrad uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zaś przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Nowak w imieniu konwentu seniorów wniósł o zniesienie z porządku obrad głosowania nad kilkoma uchwałami, dotyczącymi nadania nowemu placowi, stanowiącemu rondo uliczne - skrzyżowanie ulic: Agrykola, Tadeusza Kościuszki, Bolesława Chrobrego nazwy: Żołnierzy Wyklętych oraz ustalenia wysokości opłat za wywóz śmieci. Radni zdecydowali, że nie będą głosowali nad tymi uchwałami. Kolejna sesja która ma stanowić kontynuację dzisiejszej ma odbyć się za dwa tygodnie.Decyzją radnych z porządku obrad dzisiejszej sesji zdjęto uchwały nr 1A, 3C, 8, 14, 17, 18, 19, 21, 28. Pierwotny porządek obrad dostępny jest tutaj.

 

Przypomnijmy, że po obniżce czynszów i cen biletów w komunikacji miejskiej prezydent Jerzy Wilk zdecydował się na zamiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prezydent Elbląga w projekcie uchwały przedstawił propozycję niższych stawek, które miały być głosowane na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami funkcjonują od lipca 2013 roku. To czas kiedy można było przyjrzeć się całemu systemowi i wprowadzić zmiany w opłatach. Gdyby radni to przegłosowali już od kwietnia elblążanie mogliby płacić 14 zł za odpady niesegregowane, do tej pory ta stawka wynosi 14,50 zł. Prezydent postawił jednak na segregację odpadów i dlatego tu zaproponowana stawka obniżona została  o 1,50 zł, z 10,50 na 9 złotych. Radni jednak zdecydowali o zdjęciu z porządku obrad tej uchwały. Radni mają jeszcze raz dyskutować nad tą uchwałą, a potem nad nią głosować 6 marca.