Hospicjum zebrało ponad 11 tysięcy ze sprzedaży cegiełek

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO ogłasza sprawozdanie z przebiegu zbiórki publicznej, przeprowadzanej na postawie Decyzji Prezydenta Miasta Elbląg, nr SO.XVII.5022-12/10, z dnia 27.12.2013 r.

Wysokość sumy zebranych środków ze sprzedaży cegiełek w 2013 r. wyniosła 11 910,00 zł.

Stan posiadanych cegiełek na dzień 1 stycznia 2013 r. na kwotę: 47 310,00  zł.

Stan posiadanych cegiełek na dzień 31 grudnia 2013 r.  na kwotę: 35 400,00 zł.

Cegiełki w ciągu roku 2013 sprzedawano jedynie na terenie Hospicjum Elbląskiego.

Na podstawie w.w. decyzji przeprowadzana była także zbiórka do puszki stacjonarnej, podczas której zebrano 1 211,76 zł. Puszka była udostępniona na terenie Hospicjum Elbląskiego.

Łączna kwota zbiórki publicznej wyniosła 13 121,76 zł. Zebrane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celem zbiórki, na pomoc dla Hospicjum Elbląskiego im. dr A.Gabrysiak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania w.w. środków.

Anna Podhorodecka