Uwaga, utrudnienia na Panieńskiej

W związku z kontynuacją robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg” - w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia - wykonawca robót SKANSKA S.A. informuje, że od 03. Lutego zamknięta zostanie ul. Panieńska w sąsiedztwie campingu PTTK oraz pod mostem  w Al. Tysiąclecia.

W związku z powyższym  zostanie zorganizowany objazd tego odcinka ulicami Sopocką, Al.Tysiąclecia, Zamkową oraz Wapienną. Zakres zmian przedstawiono na załączniku graficznym.

Ruch pieszy odbywać się będzie wyznaczonymi ścieżkami odgrodzonymi od terenu prowadzonych robót ogrodzeniem segmentowym. Planowany czas prowadzenia robót do 3 tygodni. Ze względu na zmienne warunki pogodowe okres zamknięcia ulicy może się nieznacznie wydłużyć.

Prosimy kierowców oraz pieszych o przestrzeganie oznakowana tymczasowego.

Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe  Żuław – Etap I – Miasto Elbląg" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.