Jakie podejmą działania dla poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście?

Kontynuacja programów "Dopalacze-oferta śmierci" i "Bezpieczny senior", przeprowadzenie kampanii przeciwko krzywdzeniu dzieci, przegląd placów zabaw, znakowanie nielegalnych kąpielisk, organizowanie spotkań, prelekcji, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, podczas których podejmowana będzie tematyka cyberprzemocy, przeciwdziałania uzależnieniom czy organizacja miejskiego i wojewódzkiego turnieju BRD „Bezpieczne zachowanie się w lesie” - to tylko niektóre z działań jakie prowadzone będą w tym roku w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.

 

Działania podejmowane w ramach programu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otworzył Prezydent Elbląga Jerzy Wilk przyjęto przez aklamację zadania, jakie zostaną przeprowadzone w tym roku w ramach programu "Bezpieczny Elbląg". Przypomnijmy pełna nazwa programu brzmi Miejski program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Jednak bardziej znany jest pod krótkim hasłem "Bezpieczny Elbląg", to program realizowany z powodzeniem w naszym mieście.

W ramach programu działają trzy komisje, które zaprezentowały dziś swoje działania, jakie zamierzają zrealizować w tym roku.


Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zorganizuje spotkania, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. Podejmowana tematyka to m.in. cyberprzemoc, przeciwdziałanie uzależnieniom. Kolejne zadanie to organizacja miejskiego i wojewódzkiego turnieju BRD „Bezpieczne zachowanie się w lesie”.                                                    


Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych wspólnie z Komendą Miejską Policji i innymi służbami będzie kontynuowała programy "Bezpieczny Senior" oraz "Dopalacze-oferta śmierci", zorganizuje szkolenie na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz przeprowadzi kampanię dotyczącą przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci.

Komisja ds. Bezpiecznych Przestrzeni w swoim programie ujęła przegląd urządzeń technicznych znajdujących się na placach zabaw, grodzenia wskazanych placów zabaw oraz wyznaczenie tych, które należy w dalszej perspektywie objąć monitoringiem. Komisja wskazała także, że jednym z zadań będzie znakowanie nielegalnych kąpielisk.

To tylko część działań, jakie podejmowane będą przez poszczególne komisje w tym roku.

 

Problem alkoholowy

Podczas dzisiejszego spotkania podjęto ponadto bardzo ważny temat związany z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które dotykają mieszkańców naszego miasta i często przynoszą tragiczne skutki, także coraz częściej wśród młodzieży.

- Problem alkoholowy jest dotkliwy. Mieszkańcy dzielnicy Zawada podczas spotkania ze mną poruszali ten problem - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Pochyliliśmy się nad tym tematem, w tej chwili przygotowujemy projekt uchwały mający na celu ograniczenie liczby przyznawanych koncesji - wskazywał Jerzy Wilk.

- W ubiegłym roku zanotowaliśmy 30 przypadków dotyczących osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu. 17 trafiło do szpitala, 14 z nich to były dziewczynki oraz 3 chłopców - mówił podinsp. Robert Muraszko Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu. - Trzeba przede wszystkim prowadzić szerokie kampanie edukacyjne - dodał podinsp. Robert Muraszko.