Konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Projekt RPOWiM, harmonogram konsultacji oraz inne ważne informacje znajdują się na stronie internetowej.Zgodnie z harmonogramem konsultacje w Elblągu odbędą się w następujących terminach (można się zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na ww. stronie):


3 lutego, Elbląg, godz. 10.00 – 12.45, rejestracja od godz. 9.15. Przedsiębiorcy z podregionu elbląskiego


3 lutego - Elbląg godz. 13.15 – 15.45, rejestracja od godz. 12.45. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z podregionu elbląskiego