Noworoczne spotkanie Prezydenta z przedsiębiorcami

Możliwości finansowania inwestycji oraz współpracy miasta z przedsiębiorstwami z Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej były tematem spotkania z Jerzym Wilkiem, Prezydentem Miasta Elbląga. Przedstawiciele miasta i biznesu zaprezentowali najważniejsze aspekty nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, jak również omówili najczęściej stosowane ulgi podatkowe oraz możliwości finansowania, wspierania inwestycji przez Miasto.

 

Cel zorganizowanego spotkania oraz przedstawione prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Zaproszeni goście to właściciele i prezesi reprezentujący 27 przedsiębiorstw z naszego miasta m.in. Metal Expert, Posteor, Wójcik Fabryka Mebli, InfoPower, ITMar, Jet System, Eko-Partner. Przedstawiciele firm inwestujących w Specjalnej Strefie podzielili się wiedzą na temat zarówno barier, jak i korzyści wynikających ze współpracy z Miastem. Swój wkład w dyskusji mieli również lokatorzy EPT. Sugestie dotyczyły opracowania spójnej strategii promocji miasta, skierowanej do inwestorów, skupiającej się na opracowaniu konkretnych działań i ofert, czy możliwości opracowania szczegółowych analiz dot. komunikacji czy infrastruktury miejskiej na potrzeby planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć.  Ponadto dyskutowano o jakości i możliwościach biura obsługi inwestorów oraz konieczności zapewnienia otwartego i przyjaznego podejścia władz, jak również skrócenia czasu na podejmowanie decyzji.

- Drodzy Państwo drzwi do mojego gabinetu są szeroko otwarte - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Chciałbym aby nasze spotkania odbywały się cyklicznie, po to byśmy mogli rozmawiać o waszych problemach i wspólnie znajdować korzystne rozwiązania - dodał Jerzy Wilk.

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie, w jeszcze szerszym gronie przedsiębiorców, dotyczące szczegółów finansowania inwestycji ze środków unijnych jak również wymiany doświadczeń i opinii dot. współpracy przedsiębiorstw w naszym mieście.