Lazarus rośnie w oczach

Od kilkunastu lat oferują swoim podopiecznym profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia. Pielęgnują obłożnie chorych, rehabilitują, dowożą niepełnosprawne dzieci i młodzież do szkół, ośrodków. Mowa o Elbląskim Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS, które mieści się w przy ul. Skrzydlatej. LAZARUS niesie pomoc innym, samo stowarzyszenie również może liczyć na pomoc.


Prezydent Elbląga Jerzy Wilk odwiedził elbląskie stowarzyszenie LAZARUS, które od miesiąca rozbudowuje się w błyskawicznym tempie.

- W grudniu ubiegłego roku placówka otrzymała od wojewody dotację w wysokości 200 tys. zł – informuje Paweł Gołębiowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Lazarus. – Prace budowlane ruszyły 13. grudnia, do końca roku cała dotacja została wydana. Udało nam się znaleźć bardzo rzetelnego wykonawcę prac budowlanych – dodaje Paweł Gołębiowski.

Dzisiaj widać, że rozbudowa jest już na bardzo zaawansowanym etapie. W sumie prace pochłoną ok. 850 tys. złotych.

- Nasza siedziba powiększy się o 250 m2 – informuje Izabela Babraj, prezes Stowarzyszenia LAZARUS.W nowym skrzydle powstanie świetlica, sala fryzjersko-kosmetyczna, a także mieszkanie, w którym przez krótki okres będą mogli mieszkać podopieczni stowarzyszenia. Rozbudowa pozwoli także na objęcie opieką dodatkowych 19 osób – w sumie LAZARUS będzie wspierał 60 osób. Nowe skrzydło ma być wyposażone również w windę. Koszt – ok. 150 tys. zł.

Prezydent Jerzy Wilk zapewnił, że miasto pomoże stowarzyszeniu w znalezieniu na nią potrzebnych środków.

- Na początku lutego wystąpimy w imieniu stowarzyszenia do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jestem pewien, że potrzebną kwotę uda się znaleźć – stwierdził prezydent Jerzy Wilk.