Zabiorą choinki

choinka
Przez cztery kolejne soboty, tj. w dniach 18 i 25 stycznia oraz 1 i 8 lutego Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. będzie zbierał choinki z terenu miasta. Prosimy o ich umieszczanie w obrębie tzw. gniazd, w których zbierane są selektywnie odpady opakowaniowe.