Budżet na rok 2014 przyjęty

- Po raz pierwszy przy projektowaniu budżetu brano pod uwagę pomysły i wnioski radnych z różnych klubów, były bowiem mądre i racjonalne dlatego zostały uwzględnione. Moje zdanie czy wnioski, które składałem jako radny opozycji nigdy nie były brane pod uwagę, a zasiadałem w radzie przez 20 lat - mówił podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej prezydent Elbląga Jerzy Wilk. Elbląscy radni przyjęli dzisiaj uchwałę dotyczącą budżetu Miasta Elbląg na rok 2014. 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 7 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

 

 

Budżet na rok 2014
wg projektu po poprawkach skutek
- dochody bieżące wg projektu 438.772.170 po poprawkach 442.177.579 skutek + 3.405.409
- dochody majątkowe wg projektu 70.949.488 po poprawkach 70.161.916 skutek - 787.572

Razem: wg projektu 509.721.658 po poprawkach 512.339.495, skutek + 2.617.837
- przychody, w tym: wg projektu 43.831.628 po poprawkach 43.831.628, skutek 0
Obligacje – wg projektu 40.000.000 po poprawkach 40.000.000
Wolne środki – wg projektu 3.831.628 po poprawkach 3.831.628

Budżet wg projektu 553.553.286 po poprawkach 556.171.12, skutek + 2.617.837
- wydatki bieżące – wg projektu 426.251.496  po poprawkach 429.656.905, skutek + 3.405.409
- wydatki majątkowe - wg projektu 127.301.790 po poprawkach 126.514.218, skutek - 787 572

Razem: wg projektu 553.553.286, po poprawkach  556.171.123, skutek + 2.617.837
- rozchody (spłaty kredyt.) wg projektu: 0, po poprawkach: 0

Budżet: wg projektu: 553.553.286, po poprawkach 556.171.123
Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg projektu: 2,58% po poprawkach 2,57%
Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wg projektu: 4,63% po poprawkach 4,63%