Rozmawiali o Ekonomii Społecznej

Prezydent Elbląga Jerzy wziął dzisiaj udział w V Elbląskiej konferencji na temat Ekonomii Społecznej promująca spółdzielczość socjalną jako szansę dla osób bezrobotnych z terenu Elbląga.


Konferencja w całości poświęcona spółdzielniom socjalnym, podczas niej przedstawione zostały m.in. wyniki badania nisz rynkowych dla przedsiębiorstw społecznych oraz warunki ubiegania się o dotacje na tworzenie spółdzielni socjalnych w projekcie "Zostań przedsiębiorcą społecznym".  Dodatkowo podczas spotkania wskazywano, że o środki na spółdzielnie mogą zawalczyć również organizacje pozarządowe.

- Ekonomia społeczna to z jednej strony wielka szansa dla wielu grup społecznych i organizacji pozarządowych na kształtowanie przyszłości zgodnie z zasadami społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda osoba powinna mieć równe szanse, zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Z drugiej zaś strony to także wielka odpowiedzialność i pozytywistyczna praca u podstaw, na rzecz przede wszystkim osób bezrobotnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym - dodał prezydent Jerzy Wilk.