Jak działamy, spotkanie z dziennikarzami w sprawie EPT

Jesteśmy  beneficjentem decyzji podjętych kilka lat temu – wyjaśnia dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Paweł Lulewicz, w kontekście pojawiających się krytycznych głosów dot. kosztów funkcjonowania Parku oraz podejmowanych  projektów dot. jego rozwoju.  Miasto otrzymując ogromne wsparcie z Unii Europejskiej na budowę EPT zobowiązało się oddać te środki w formie różnego rodzaju usług, które będą udzielane w ramach wsparcia inwestycyjnego przez kolejne 20 lat – podkreśla dyrektor Lulewicz – Przykładem są przedsiębiorcy, korzystający z budynku, dzierżawiąc pomieszczenia otrzymują wsparcie w postaci preferencyjnych stawek czynszu, w ramach udzielanej pomocy de minimis.

Elbląski Park Technologiczny to budynek, w którym dzierżawione są pomieszczenia oraz prowadzone są badania. Na dzień dzisiejszy Park dzierżawi powierzchnie biurowe i laboratoryjne 21 przedsiębiorcom, co stanowi około 90% założeń projektu.  W poprzednim roku zorganizowanych zostało około 100 wydarzeń tj. konferencje, szkolenia, seminaria. Realizujemy kolejny projekt finansowany z funduszy zewnętrznych dzięki czemu konkretne firmy otrzymają wsparcie, ze środowisk naukowych, w celu rozwiązania konkretnych problemów technologicznych. Posiadamy laboratorium z  własną kadrą naukową oraz działający Inkubator z interesującą ofertą dla młodych przedsiębiorców – wylicza Paweł Lulewicz.

Podczas konferencji głos zabrał również dr Wojciech Chwiałkowski, kierownik Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych. Podczas spotkania z dziennikarzami omówił możliwości i ofertę funkcjonującego w ramach Parku laboratorium, które w przyszłości ma stanowić drugie, obok dzierżawy, główne źródło dochodów w EPT. Laboratorium przechodzi przyspieszony proces akredytacyjny, który mamy nadzieję zakończy się w połowie następnego roku. Dzięki takiej akredytacji laboratorium zyska możliwość wykonywania certyfikowanych badań na potrzeby przedsiębiorców. – informuje Wojciech Chwiałkowski – Na dzień dzisiejszy wykonujemy badania na potrzeby przedsiębiorcy z Warszawy, z zakresu wykorzystania odpadów komunalnych. Zainteresowane są naszymi możliwościami badawczymi również podmioty z branży spożywczej czy kryminalistyki.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z pracownikami Elbląskiego Parku Technologicznego w sprawach związanych z naszą działalnością czy podjęcia współpracy, zarówno w kwestiach wspierania przedsiębiorczości, jak i wykorzystania nowoczesnej aparatury badawczej naszego laboratorium.
www.ept.umelblag.pl
tel. 55 239 34 67