Sukces elbląskiej czternastki

W listopadzie 2013 r. Animator Orlika Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu pan Krzysztof Wojterski wziął udział w szkoleniu „Akademii Animatora 2013”. Dodatkowo 300 animatorów z całej Polski ubiegało się w konkursie o doposażenie 11 Orlików. Wśród zwycięskich projektów znalazł się ten napisany przez Krzysztofa Wojterskiego ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu.

 

 

Szkolenie pn. "Akademia Animatora 2013" dotyczyło warsztatów sportowych, w których wszyscy uczestnicy Akademii z ponad 160 Orlików z całej Polski zdobyli wiedzę i kompetencje w zakresie tworzenia oferty zajęć dla różnorodnych grup społecznych, m.in. angażowania przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, całych rodzin, a także osób o różnym poziomie sprawności i seniorów w atrakcyjne dla nich formy ruchu na Orlikach.

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na małe grupy, w których prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne, takie jak: Rodzina na Orliku – Badminton dla Rodzin, Osoby 50+ na Orliku, Alternatywne zajęcia dla dzieci. Program Tenis 10, Przedszkole Orlika. Przedszkolaki na Orliku; Osoby z niepełnosprawnością na Orliku, Sporty uliczne na Orliku. Alternatywna oferta dla młodzieży (Latająca Zośka, Ultimate Frisbee) oraz Rugby TAG jako bezkontaktowa forma gry dla dzieci i młodzieży.

Ponad 300 Animatorów z całej Polski przystąpiło do napisania projektu Grantu „Akademii Animatora 2013”, którego nagrodą było doposażenie 11 Orlików w sprzęt o łącznej wartości- 3.000 zł.

Uczestnicy Akademii spisali się na medal. Wpłynęło łącznie 167 wniosków. Poziom projektów przygotowanych przez Animatorów i Animatorki był bardzo wysoki. Spośród nich, zgodnie z regulaminem, wybrano 11 najlepszych. Wśród nich znalazł się projekt Krzysztofa Wojterskiego pt. „Od pięciolatka do dziadka – Wakacje z SP 14”- Orlik, ul. Mielczarskiego 45, Elbląg.

9 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja programu Nasz Orlik, na której wręczono nagrody Grantu „Akademii Animatora 2013”. Na konferencji przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu- Krystyna Jonakowska (Wicedyrektor) oraz Krzysztof Wojterski (Animator Orlika, nauczyciel wychowania fizycznego) z ogromną przyjemnością odebrali jedną spośród 11 nagród dla najlepszych Animatorów z całej Polski.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.naszorlik.pl Znajdziemy tam kompendium wiedzy dotyczącej Orlików, pracy Animatorów oraz tego, co aktualnie dzieje się na obiektach w całej Polsce.


Rzecznik Prasowy SP nr 14 w Elblągu