Rosyjscy przedsiębiorcy z wizytą w Elblągu

Dzisiaj (11 grudnia) w Elbląskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie z przedstawicielami kaliningradzkiego biznesu, które było następstwem I Forum inwestycyjnego Elbląga w Kaliningradzie. Spotkanie otworzyli prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Janusz Hajdukowski.Przypomnijmy, Urząd Miejski był organizatorem Kaliningradzkiego Forum Elbląga, które odbyło się 29 listopada i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rosyjskich przedsiębiorców. Wzięło w nim udział blisko 30 firm, które były zainteresowane ofertą inwestycyjną Elbląga. W odpowiedzi na zainteresowanie naszą ofertą Prezydent Elbląga zaprosił biznesmenów z Rosji do złożenia wizyty w naszym mieście. Wizyta kaliningradzkich firm rozpoczęła się w EPT, gdzie goście z Rosji zapoznali się ze szczegółową ofertą inwestycyjną Elbląga, a także z uwarunkowaniami formalno-prawnymi lokowania inwestycji i prowadzenia biznesu w Polsce.

Następnie rosyjscy biznesmeni udali się na zwiedzanie terenów inwestycyjnych miasta w tym położonych przy ul. Lotniczej. Podsumowaniem dnia było spotkanie B2B (biznes to biznes) Rosjan z prezesem Elbląskiej Izby Gospodarczej oraz prezesami klastrów elbląskich. Wszystkie podjęte działania UM są elementem promocji gospodarczej miasta, ukierunkowanej na klientów biznesowych z Rosji. Docelowo miasto poszukuje inwestorów, którzy mogą wycofywać się z Obwodu Kaliningradzkiego ze względu na 2016 rok, w którym Obwód przestanie być specjalną strefą ekonomiczną przez co pojawi się konieczność uiszczania podatków nieobowiązujących w chwili obecnej. Ponadto UM pomaga elbląskiemu biznesowi w poszukiwaniu i nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi kontrahentami ze wschodu. W kolejnym roku zakłada się dalsze działania w w/w zakresie na terenie Kaliningradu.