Budżet realny do realizacji

debata
Ponad 3,5 godziny trwała poniedziałkowa debata budżetowa. W sali sesyjnej Urzędu Miasta zebrali się radni Rady Miasta, prezydenci i dyrektorzy departamentów. Najbliższa sesja Rady Miasta podczas której radni będą głosować nad budżetem odbędzie się 30 grudnia. Przed grudniową sesją odbędzie się jeszcze debata z mieszkańcami, o jej terminie poinformujemy już wkrótce.

Projekt budżetu na 2014 rok przedstawiła radnym Danuta Grynis, z-ca skarbnika Miasta.
Budżet na rok 2014 został oszacowany w wysokości ponad 553 miliony złotych. Dochody wynoszą 509 mln zł a wydatki 553 mln zł. Wysokość budżetu z wydatkami jest równa ze względu na decyzję o emisji obligacji – informowała Danuta Grynis. - Dochody bieżące ustala się w wysokości na ponad 438 tysięcy złotych, dochody majątkowe to ponad 70 mln zł. Po stronie dochodowo-przychodowej mamy przychody – emisję obligacji 40 mln zł oraz wolne środki, czyli środki UE, na przedsięwzięcia inwestycyjne, które przechodzą wraz z zadaniem do realizacji na rok następny.

W czasie spotkania budżetowego przedstawiono także plan inwestycji na rok 2014.

- W planie jest dokończenie trwających inwestycji realizowanych na DW 503 i 504. Budowa drogi powiatowej Wschodniej-Bis, dokończenie budowy Centrum Zarządzania Siecią Miejską, termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Elblągu, rewitalizacja wieży Katedry św. Mikołaja i placu przy Katedrze, modernizacja obiektu sportowego przy Agrykola i budowa Centrum Rekreacji Wodnej, a także inwestycje przeciwpowodziowe – mówi Danuta Grynis.

- Budżet jest bardzo ostrożny - przyznała radna PiS Halina Sałata, która przewodniczyła debacie. - Poprzedziły go wnikliwe analizy.