Jerzy Wilk Przewodniczącym Gmin RP Euroregionu Bałtyk

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk został wybrany Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Delegaci podczas dzisiejszego Walnego Zebrania jednogłośnie poparli kandydaturę prezydenta Elbląga.Dzisiaj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. Podczas posiedzenia uczestnicy dokonali nie tylko wyboru przewodniczącego, ale także składu komisji: Rewizyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

Delegaci podjęli także kilka uchwał dotyczących składki członkowskiej na rok 2014, przyjęcia planu dochodów i wydatków na rok 2014 oraz przyjęcia kierunków działania na przyszły rok.

Podczas dzisiejszego Walnego Zebrania przekazano uczestnikom także informacje o realizowanych przez Stowarzyszenie Projektach takich jak: Cul Art. II - Kultura i Sztuka. Krok. II. Nowa jakość edukacji, Tourage - rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych, Mały ruch graniczny Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR - Teoria i praktyka, Euroregionalne Centrum Informacji - Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim czy Szwajcarsko - Polski Program Współpracy.