Nowoczesne Centrum Technologii Drewna i Mebli w Elblągu

EPT
Wczoraj (13.07) w Urzędzie Miejskim w Elblągu zawarto umowę na „Wyposażenie Centrum Technologii Drewna i Mebli”, które będzie jednym ze specjalistycznych laboratoriów funkcjonujących w Centrum Logistycznym na Modrzewinie. Umowę podpisali Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga oraz Władysław Stachowicz – Prezes Zarządu firmy CNS Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie wykonawcą dostaw.

Firma CNS Solutions Sp. z o.o. dostarczy specjalistyczne urządzenia do prowadzenia testów wytrzymałości materiałów oraz wysokiej klasy oprogramowanie do projektowania i konstrukcji mebli. W ramach umowy firma dostarczy również sprzęt komputerowy i multimedialny, a także urządzenia i meble biurowe, które wyposażą pomieszczenia przyszłego Centrum Technologii Drewna i Mebli.

Ponadto firma zamontuje i uruchomi wszystkie zamówione elementy oraz przeszkoli personel Centrum w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Centrum stanie się miejscem tworzenia ciekawych projektów meblarskiego wzornictwa – dodał Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

Zakup sprzętu jest możliwy dzięki realizacji projektu „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013; Priorytet I : Nowoczesna gospodarka; Działanie I.3. Wspieranie innowacji.