Dofinansowanie do budowy ul. Wschodniej

910 metrów ulicy Wschodniej zostanie zaprojektowanych i wykonanych w ramach projektu, pn. „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej-bis w Elblągu”. Jego głównym celem jest udostępnienie potencjalnym inwestorom 220 hektarów kompleksu rekreacyjno-turystycznego EUROPARK.

Nowa droga w niedalekiej przyszłości łączyć będzie ulice Marymoncką z Łęczycką. Będzie stanowiła fragment planowanej wewnętrznej obwodnicy Elbląga. W przyszłości obwodnica będzie elementem sieci drogowej łączącej północne dzielnice miasta, a także Europark z drogą ekspresową S7 i drogą S22.

 

Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy dostępności terenów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Elbląga.W ramach projektu przewidziano zaprojektowanie i wykonanie:

- drogi powiatowej ul. Wschodniej o przewidywanej długości 910 metrów
- przebudowy skrzyżowania ul. Łęczyckiej z nowo budowaną drogą ul. Wschodnia na czterowlotowe skrzyżowanie,
- skrzyżowania, w obrębie którego wybudowane zostaną przystanki i zatoki autobusowe,
- na odcinku nowo projektowanej drogi od ul. Łęczyckiej do połowy odcinka obustronnych chodników i jednostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
- na odcinku nowo projektowanej drogi od jej połowy do ulicy Marymonckiej jednostronny chodnik i jednostronną dwukierunkowa ścieżkę rowerową,
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- usunięcia kolizji infrastruktury technicznej,- zieleni drogowej i nasadzeń, wzdłuż nowo budowanej ul. Wschodniej, po jej obu stronach i w obszarze przebudowywanych skrzyżowań.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 i 2013. Całkowity koszt realizacji projektu: 8.542.860,01 PLN.Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.999.281, 87 PLN.Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 2013 rok.