Pracownicy Socjalni nagrodzeni

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Marek Pruszak wzięli dziś udział w uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się w Ratuszu Staromiejskim. W tym roku listy gratulacyjne od Prezydenta oraz nagrody otrzymało 74 pracowników z elbląskich placówek pomocy społecznej. Uroczystość uświetnił występ podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Chrobrego oraz uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

21 listopada ustanowiony został Dniem Pracownika Socjalnego na mocy ustawy o pomocy społecznej. Dzień ten jest szczególnym dniem nie tylko dla pracowników socjalnych, ale także dla wszystkich osób związanych z pomocą społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych. Jest to dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracowników służb społecznych.

W naszym mieście dzień ten jest obchodzony jako święto pomocy społecznej, podczas którego wyróżnieni zostają pracownicy socjalni oraz pracownicy z placówek udzielających wsparcia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Wyróżnienia przyznawane są w podziękowaniu za rok ciężkiej i ofiarnej pracy, za trud i poświęcenie włożone w niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia, za okazaną im życzliwość i serdeczność oraz za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy. W roku bieżącym listy gratulacyjne od Prezydenta Elbląga otrzyma 74 pracowników z elbląskich placówek pomocy społecznej.

- Z Okazji Dnia Pracownika socjalnego proszę przyjąć moje serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i trud w niesieniu pomocy potrzebującym, codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka. - mówił wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak. - Zawód, który Państwo wykonują, nie jest dla ludzi przypadkowych. Wymaga szczególnych predyspozycji, wiedzy i przygotowania,  a przede wszystkim, życzliwości i poszanowania godności drugiego człowieka. - zakończył Marek Pruszak.

Lista nagrodzonych pracowników