Jak zaprojektować stronę do konsultacji - dabata

Rozpoczęły się prace nad stroną internetową przeznaczoną do konsultacji społecznych. Poprzez tą stronę samorząd elbląski będzie konsultował wszelkie ważne dla mieszkańców decyzje. Stąd temat kolejnej debaty – w jaki sposób zaprojektować stronę do konsultacji, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom do wyrażania ich opinii?Do kogo skierowane jest to zaproszenie?
Debata jest otwarta - zapraszamy zainteresowanych elblążan, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zależy nam także na osobach doświadczonych w poruszaniu się w internecie.

Gdzie i w jakich godzinach?
Debata rozpocznie się 28. listopada (czwartek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim. Potrwa 2-3 godziny. Będzie kawa, herbata i ciastka.

Jak się przygotować do debaty?
Warto zapoznać się z działaniem już istniejących stron internetowych:https://mamzdanie.org.pl, http://forum.decydujmyrazem.pl/, http://torun.naprawmyto.pl/,
http://konsultuj.szczecin.pl/, http://konsultacje.um.warszawa.pl

Jak będzie wyglądać praca?
Podzielimy się na grupy warsztatowe. Każda grupa będzie obradowała w innej sali Ratusza. Dyskusję będzie prowadził moderator. Spiszemy wnioski i rekomendacje wypracowane przez każdą grupę. W ciągu 2 tygodni dostępne będzie sprawozdanie z debaty.

Co się stanie z wynikami pracy?
Wyniki prac z debaty zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego do Zespołu ds. konsultacji. Zadaniem zespołu jest opracowanie Regulaminu prowadzenia konsultacji społecznych w Elblągu. Zespół jest również odpowiedzialny za zawartość strony do konsultacji. Wyniki debaty posłużą Zespołowi do zaprojektowania strony do konsultacji.

Jakie będą następne debaty?
Następna debata odbędzie się w styczniu. Będzie dotyczyła swoistego elbląskiego kodeksu uczestnika konsultacji. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób mieszkańcy Elbląga powinni brać udział w konsultacjach. Wypracujemy zasady udziału w konsultacjach. Informacja o kolejnej debacie pojawi się wkrótce.

Arkadiusz Jachimowicz
Stowarzyszenie ESWIP