Instytucje wspierające pokrzywdzonych

Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem "SUBVENIA VICTIMA", którego członkiem, a zarazem współzałożycielem jest Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, w partnerstwie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Victim Support Europe (Europejska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw)  organizować będzie spotkanie generalne wszystkich organizacji zrzeszonych w Victim Support Europe, które odbędzie się w dniach 14-17 maja 2014 r w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.

W 2013 roku Polska, jako pierwsze Państwo z Europy Środkowo-Wschodniej została wybrana na organizatora takiego spotkania. 28 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Victim Support Europe (VSE) w związku z organizacją przez Polskę Konferencji Generalnej wszystkich członków Victim Support Europe w maju 2014 r. Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów dotyczących Konferencji oraz wypracowanie planu i harmonogramu działań organizacyjnych.

Victim Support Europe została założona w 1990 r. przez organizacje zajmujące się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym 32 organizacje pozarządowe z 24 Państw Unii Europejskiej. Organizacja opracowała system pomocy i wsparcia na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Działalność VSE ma na celu przede wszystkim promowanie efektywnych metod pomocy oraz praw ofiar przestępstw.

Victim Support Europe ściśle współpracuje z Komisją Europejską w zakresie m.in. opiniowania działań pomocowych na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto, promuje pomoc pokrzywdzonym przestępstwem poprzez liczne spotkania i konferencje mające na celu wypracowanie opinii dla Komisji Europejskiej w zakresie m.in. wdrażania przez Państwa członkowskie dyrektyw dotyczących pokrzywdzonych przestępstwem.

Od czerwca 2012 roku członkiem Victim Support Europe został Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima”, zrzeszający powołane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2009 roku Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju. Aktualnie członkami „Subvenia Victima” jest 12 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  reprezentuje w strukturach "SUBVENIA VICTIMA" Elbląg.

Informacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - zobacz

Anna Olszewska
Prezes Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
Dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Związku Jaszczurczego 17/101