Spotkanie prezydenta z Młodzieżową Radą Miasta

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk był dzisiaj gościem podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która reaktywowała swoją działalność po kilkumiesięcznej przerwie. Młodzi radni wybrali nowego Przewodniczącego, którym został Michał Majewski z II Liceum Ogólnokształcącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących: Klaudię Murawską z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Pawła Bączkiewicza z III Liceum Ogólnokształcącego. Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta został z kolei Robert Hofman. Zaproszenie na dzisiejszą sesję przyjęli także wiceprezydent Marek Pruszak oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Iwona Mikulska.Podczas dzisiejszej inauguracyjnej sesji poznaliśmy skład nowej rady, powołana została także komisja rewizyjna. Jak poinformował nas nowy przewodniczący Michał Majewski jednym z pierwszych działań nowej rady będzie powołanie komisji problemowej, która ma przygotować projekt zmian w statucie. Projekt takiej uchwały będzie poddany pod głosowanie radnym podczas sesji Rady Miejskiej w Elblągu.

- Jesteśmy głosem młodych elblążan oraz przedstawicielami naszych szkół. Naszym zadaniem jest także opiniowanie niektórych uchwał przygotowywanych przez Radę Miejską. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna, a przygotowywane przez nas projekty będę pozytywnie rozpatrywane - mówił Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Michał Majewski.

Prezydent otwarty na współpracę

- Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję, deklaruję szeroką współpracę, liczę, że będą Państwo przygotowywali projekty uchwał. Jeżeli będą one możliwe do realizacji z całą pewnością będę je kierował pod głosowanie Radzie Miasta - mówił Prezydent Elbląga Jerzy Wilk.