Nowe pracownie komputerowe w elbląskich szkołach

Dzisiaj (15 listopada 2013r.) w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego  oficjalnie otwarto pracownie komputerowe w ramach projektu "Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych...", którego celem jest poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.

W październiku 2013 roku do sześciu szkół trafił sprzęt komputerowy o wartości ok. 1mln 600 tys. zł. Powstało łącznie siedem nowych pracowni komputerowych - dwie w Zespole Szkół Mechanicznych i po jednej w: Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, IV LO, Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

-Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego projektu. Jestem dumny, że te pracownie powstały. – mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Realizacja przedsięwzięcia pozwala dostosować bazę szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów, poszerzenie zakresu kształcenia oraz dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora z MŚP – dodał prezydent Jerzy Wilk.

W  ramach projektu został zakupiony sprzęt biurowy (biurka, krzesła, szafy), około 150 zestawów komputerowych, specjalistyczny sprzęt teleinformatyczny taki jak: routery, switche, zestawy do nauki budowy sieci bezprzewodowych, zestawy do nauki programowania sterowników PLC oraz przenośnik taśmowy wraz z robotem edukacyjnym sterowany za pomocą sterowników PLC. Oprócz urządzeń zostało także zakupione oprogramowanie: serwerowe, graficzne, DTP oraz inżynierskie CAD.

Zakup został zrealizowany przy 85% dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.