Awans komendanta

spotkanie z komendantem
Arkadiusz Kulik komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu, dotychczas w stopniu majora, został awansowany do stopnia pułkownika. Tuż przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, komendant odebrał gratulacje od Jerzego Wilka prezydenta Elbląga, wiceprezydentów oraz Ryszarda Sorokosza dyrektora Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.