II LO szkołą przyjazną środowisku

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Elblągu (II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 3) przy ul. Królewieckiej 42 otrzymał 30 października 2013r. Certyfikat „Szkoła przyjazna środowisku” przyznany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  Na uroczystości obecne były pani Agnieszka Jurewicz – dyrektor ZSO nr 2 w Elblągu, pani Katarzyna Zarzeczna i przedstawiciele uczniów.Szkołę uznano  za proekologiczną, co w obecnych czasach ma niebagatelne znaczenie.
Działania szkoły w tym aspekcie dotyczą nie tylko procesu edukacyjnego, ale również współpracy z elbląskim środowiskiem w zakresie  poszanowania lokalnych zasobów.
Mnogość i różnorodność podejmowanych działań w zakresie edukacji ekologicznej, liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim,  świadczą o wysokim poziomie prowadzonej edukacji w szkole.
ZSO nr 2 w Elblągu  cieszy się wysoką renomą w środowisku lokalnym, co przekłada się na duże zainteresowanie podczas rekrutacji klasami o profilu przyrodniczym, zarówno w gimnazjum jak i w liceum.

Wśród licznych działań przeprowadzonych w zeszłym roku szkolnym wymienić można:
•    Organizacja Szkolnej Konferencji Ekologicznej
•    Współpraca z Departamentem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Departamentem Komunikacji Społecznej UM, Departamentem Edukacji UM podczas realizacji projektu międzynarodowego „Walk and Talk: Let’s stand up for a World In Balance!”
•    Organizacja happeningu miejskiego z okazji Dnia Ziemi ora z happeningu „Czyste środowisko – zdrowa żywność”
•    Włączenie okolicznych mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów i zbiórkę elektrośmieci (ogłoszenia w okolicznych budynkach)
•    Obchody Tygodnia Wody – ulotki na ulicach miasta i w skrzynkach pocztowych okolicznych bloków nt. racjonalnej gospodarki wodą
•    Organizacja akcji charytatywnej „Szczęśliwe Drzewka” na rzecz Fundacji „Dlaczego pomagam?”
•    Współpraca z Fundacją „Nasza Ziemia” w zakresie opracowania materiałów wykorzystywanych podczas obchodów szkolnych świąt ekologicznych
•    Akcje charytatywne na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
•    Wyróżnienia prac badawczych o tematyce ekologicznej na Olimpiadzie Biologicznej,
a nawet publikacja pracy uczennicy K. Szczepaniak w czasopiśmie „Biologia w Szkole”
•    Nagrody pieniężne Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla uczniów wyróżnionych w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej
•    Udział uczniów w Konferencji Ekologicznej w Berfelden (Niemcy)
•    Organizacja etapów szkolnych konkursów i olimpiad o tematyce ekologicznej
i prozdrowotnej (OWE, Ekoplaneta,  Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej – Przyroda Powiśla, Warmii i Żuław, Bałtyk – gospodarka i ekologia, Ogólnopolski Konkurs Geologiczny – Drapieżne oblicze Ziemi)  oraz wykonanie prac badawczych związanych z tą tematyką w ramach Olimpiady Biologicznej
•    Udział w konkursach ogólnopolskich np. „Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę”
•    Organizacja cyklicznych kampanii ekologicznych na terenie szkoły np. „Oszczędzamy energię” „Szacun dla toaletowego”.

Szkoła od  dawna uczy i wychowuje ekologicznie.  Zarówno nauczyciele jaki i uczniowie 
ze świadomością wdrażają w codzienne życie elementy związane z ochroną środowiska.  Czynimy to z myślą o sobie i  współczesności oraz dla przyszłości i tych, którzy będą po nas.