Naprawa torowiska

naprawa torowiska
W związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy torowiska na skrzyżowaniu al. J. Piłsudskiego - ul. płk S. Dąbka, 20 października (niedziela) skrzyżowanie to zostanie częściowo wyłączone z ruchu kołowego.

Przejazd przez skrzyżowanie w kierunku ul. Robotnicza i Królewiecka nie będzie możliwy, dlatego autobusy linii nr 7, 12 (w obu kierunkach) i 14 (tylko w kierunku do pętli Ogólna) będą kursowały niewielkim objazdem omijającym ww. skrzyżowanie, tj. skręcając w ul. płk. S. Dąbka, zawracając w najbliższym możliwym miejscu i wracając na swoją stałą trasę.

UWAGA - AUTOBUSY TYCH LINII NIE BĘDĄ ZATRZYMYWAŁY SIĘ NA PRZYSTANKACH MIESZCZĄCYCH SIĘ NA TRASIE OBJAZDU.

W związku z zaplanowaną zmianą organizacji ruchu, 20 października mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w stosunku do zaplanowanego rozkładu dla linii nr 7, 12 i 14.

Prace naprawcze rozpoczęte zostaną w 20 października ok. godz. 6:00 i zostaną zakończone najpóźniej do godz. 4:00 już 21 października.