Zakład Utylizacji Odpadów z Tygrysem Recyklingu

Na tegorocznych targach POLEKO, które odbyły się w Poznaniu Elbląski Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. otrzymał prestiżową nagrodę Tygrysa Recyklingu. Nagroda ta przyznawana jest przedsiębiorstwom, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.Ponadto Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. zajął I miejsce w kategorii zbiórka opakowań po płynnej żywności „Rekordowy karton”, oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii zbiórka stłuczki szklanej „Szklana statuetka”.

Marian Wojtkowski – dyrektor ZUO sp. z o.o.- został uhonorowany tytułem „Dyrektora roku 2012” w konkursie organizowanym przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”, za zasługi dla sektora gospodarki komunalnej i wdrażanie zasad nowoczesnej gospodarki odpadami.