Bezpłatna diagnoza i terapia małego dziecka

Od stycznia 2013r. w Poradni CTS w Elblągu jest możliwość skorzystania z bezpłatnej terapii dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. Terapia obejmuje dzieci z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, społecznym oraz dzieci z innymi problemami rozwojowymi. Pomoc obejmuje również ich rodziców i opiekunów.Jest to terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Środki finansowe na terapię przekazywane są z budżetu państwa, dlatego zajęcia są bezpłatne.

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydają publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Elblągu wykonuje takie diagnozy i jeśli zachodzi potrzeba, na podstawie badań wydaje bezpłatnie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko stosowną terapią.

Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej www.poradnia-cts.pl lub dzwoniąc pod nr 55 236-66-03.