Mieszkańcy decydują na co wydać kasę

konferencja
Od poniedziałku elblążanie mogą wybierać inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane na terenie miasta. Właśnie ruszyło głosowanie na wnioski złożone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, na inwestycje wybrane przez mieszkańców miasto przeznacza w sumie 2 mln zł – po 400 tys. zł na każdy z pięciu okręgów wyborczych, na które miasto jest podzielone.

- W tym roku mieszkańcy zgłosili w sumie 246 wniosków do budżetu obywatelskiego – poinformował prezydent Jerzy Wilk. – Gdybyśmy chcieli zrealizować je wszystkie, miasto musiałoby wydać na ten cel ponad 25 mln złotych.

Nie oznacza to jednak, że większość wniosków została odrzucona – wręcz przeciwnie.

- Poddanych pod głosowanie zostało 105 wniosków. Jednak niektóre wnioski się powtarzały,  więc w sumie pozytywnie zaopiniowanych jest ponad 160 pomysłów elblążan – wyjaśnia Marta Doroz, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru. - Warto przy tym podziękować panu prezydentowi, że pomimo trudnej sytuacji budżetowej Elbląga, zdecydował się na utrzymanie budżetu obywatelskiego – dodaje.

Szczegółową informację na temat wniosków pozytywnie zaopiniowanych oraz odrzuconych – wraz z uzasadnieniem – można znaleźć na stronie internetowej.

Głównym kryterium, który decydował o odrzuceniu wniosków mieszkańców była zbyt wysoka kwota realizacji pomysłu. W kilku przypadkach plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał realizację danej inwestycji.

- Na wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego można głosować do 14 października, każdy elblążanin może wytypować pięć zadań zgłoszonych w okręgu, w którym dana osoba mieszka – tłumaczy Hanna Laska-Kleinszmidt, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej.

Głosować można na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu, lub za pomocą ankiet, które zostaną rozesłane do mieszkańców. Wypełnione ankiety można składać  w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu.