Jak innowacje wsparły przedsiębiorstwa

ept
Dzisiaj w Elbląskim Parku Technologicznym podsumowany został oficjalnie projekt współfinansowany ze środków unijnych, którego celem było wsparcie innowacji w wybranych firmach z naszego województwa. Kluczem do tych innowacji miała być praca naukowców regionu.

Projekt nosił długą nazwę „Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych” i pokazał, że firmy, nauka, Elbląski Park Technologiczny i innowacje to doskonałe połączenie.

Spotkanie otworzył Jerzy Wilk prezydent Elbląga, który dziękował wszystkim uczestnikom projektu: przedsiębiorcom, pracownikom naukowym Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz pracownikom Elbląskiego Parku Technologicznego

Projekt który oficjalnie dzisiaj podsumowujemy dotyczy wsparcia ze strony naukowców oraz praktyków dla firm elbląskich w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany z udziałem Elbląskiego Parku Technologicznego. Cieszę się, że po roku intensywnych działań możemy poznać efekty pracy 6 zespołów badawczych, które opracowały rozwiązania dla naszych przedsiębiorców. Gratuluję konkretnych efektów i życzę aby udało się firmom wdrożyć powstałe w projekcie rekomendacje - mówił prezydent

Najważniejszym momentem spotkania było wręczenie firmom objętym projektem dokumentacji wdrożeniowych, czyli swoistych instrukcji, które pomogą zastosować w nich poszczególne innowacje.

Ciekawostką była wideokonferencja z udziałem prezesa największego Parku Technologicznego OTANIEMI w Finlandii

O PROJEKCIE:
Źródło dofinansowania: Program  Operacyjny Kapitał Ludzki
Wartość projektu:  1.148.376,94 zł
Wysokość dofinansowania: 85% (wkład własny miasta niepieniężny – 15%)
Firmy, które otrzymały wsparcie: Acoustics, BIG, B&P Service, Eko Partner, IT Mar, Jet System.