EUHE i EPT – od dziś bliższa współpraca

porozumienie
Dziś w Urzędzie Miejskim podpisane zostało porozumienie pomiędzy Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną a Miastem i Elbląskim Parkiem Technologicznym. Jak mówią jego sygnatariusze pozwoli ono wykorzystać potencjał naukowy tej elbląskiej uczelni i potencjał badawczego EPT.

Najważniejszym celem porozumienia jest realizacja innowacyjnych działań, w tym badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. Możliwe to będzie dzięki wspólnym staraniom, EPT i EUHE, o środki finansowe na badania.

Współpraca między Parkiem Technologicznym i Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną ma dwa praktyczne wymiary. To z jednej strony udział kadry naukowej uczelni w projektach realizowanych w EPT wspierających elbląskich przedsiębiorców. Drugi wymiar wiąże się z pozyskiwaniem młodych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni do Inkubatora, który od października zostanie uruchomiony w EPT
– mówił po spotkaniu Paweł Lulewicz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego.