Rada Kombatantów wraca

kombatanci
Jerzy Wilk prezydent Elbląga spotkał się dziś z przedstawicielami środowisk kombatanckich. Celem spotkania było reaktywowanie Rady Kombatantów, która istniała niegdyś przy prezydencie Elbląga.

To środowisko o nieco odmiennym charakterze od całości elbląskich seniorów, środowisko, które wymaga uhonorowania. Wielokrotnie wymaga też pomocy, choć kombatanci to ludzie niezwykle honorowi, którzy często nie upomną się o pomoc. Dzięki Radzie Kombatantów będziemy mogli zbierać sygnały o takich osobach. Mam nadzieję, że Rada będzie dobrze funkcjonować – mówił prezydent

Kombatanci chcą uczestniczyć w życiu miasta, przede wszystkim w wydarzeniach, świętach państwowych i miejskich. Taka deklaracja padła od wszystkich uczestników spotkania. Łącznikiem pomiędzy władzami samorządowymi, wojskiem i przedstawicielami Rady Kombatantów będzie Ryszard Sorokosz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Przewodniczącym Rady wybrany został Jerzy Julina Szewczyński prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza nowym przewodniczącym środowiska kombatantów reprezentowali: Józef Nowicki (Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), Kazimierz Kotowski (Związek Inwalidów Wojennych RP w Elblągu, Związek Sybiraków Zarząd w Elblągu), Jan Pastuszak (Związek Korpusu Kombatantów RP).