Handel we Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu udostępniania przy ulicach Kościuszki i Agrykola stanowiska na działalność handlową. Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia stanowisk handlowych należy składać w siedzibie Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pion ds. Zarządzania Drogami przy ul. Czerwonego Krzyża 2, do dnia 04.10.2013 r. We wniosku należy określić powierzchnię zajęcia pasa drogowego pod stanowiska handlowe oraz okres zajęcia.

Handel w okresie święta Wszystkich Świętych odbywał się będzie od 26 października do 3 listopada.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu (wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności) lub w siedzibie Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Pion ds. Zarządzania Drogami przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pok. nr 6.

Jednocześnie informujemy, że losowanie stanowisk handlowych przy ulicach Kościuszki i Agrykola zostanie przeprowadzone 11 października o godzinie 10.00, w sali 301 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu. Po tym dniu zostaną wydane decyzje administracyjne zezwalające na działalność handlową w związku ze świętem Wszystkich Świętych.

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Karolina Kaczorowska
ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg
I piętro, pok. 6
tel. 55 239 32 96Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności handlowej stanowi iloczyn metrów kwadratowych powierzchni zajętej pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty ustalonej uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, z późn. zm.

Stawka opłaty za zajęcie 1 m2 za dzień wynosi 10 zł.