17 września - rocznicowe obchody

krzyż katyński
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 74. rocznicą napaści ZSRR na Polskę i Dniem Sybiraka. Uroczystości odbędą się w 17 września 2013 r.
 
Program uroczystości:

godz. 8:30 Kościół pw. Wszystkich Świętych
- uroczysta Msza Święta

godz. 09:30

- przemarsz pod Krzyż Katyński

godz. 10:00 Krzyż Katyński - Cmentarz Agrykola
- okolicznościowe przemówienie władz miasta oraz delegacji Związku Sybiraków
- część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu
- Apel Pamięci
- złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim

Uroczystości patriotyczne odbędą się z udziałem gości, wojska, związków sybirackich oraz przedstawicieli związków kombatanckich, władz samorządowych, elbląskich instytucji i organizacji społecznych, uczniów elbląskich szkół.

Uprzejmie prosimy poczty sztandarowe o wzięcie udziału w uroczystościach