Akcja bezpłatnego znakowania psów

pies
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska informuje, że w związku ze zbliżającym się Miesiącem Dobroci dla Zwierząt i Światowym Tygodniem Zwierząt, które obchodzone są corocznie w październiku, na terenie Elbląga rozpoczęła się już od września akcja bezpłatnego znakowania psów mikroczipami.

Celem akcji jest zapobieganie bezdomności psów. Po oznakowaniu psa informacje o nim i dane właściciela wprowadzane są do elektronicznej bazy osób posiadających psy na terenie Elbląga, funkcjonującej w ramach ogólnopolskiej elektronicznej Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Dzięki mikroczipowi można szybko i w sposób jednoznaczny określić osobę, do której pies należy, a w przypadku gdy pies się zagubi zawiadomić ją, gdzie zwierzę przebywa.

Podstawowe informacje o akcji:


1. Akcja obejmie bezpłatne oznakowanie mikroczipem 500 psów (ilość mikroczipów jest ograniczona) i potrwa do wykorzystania wszystkich mikroczipów albo max. do 31 października (czwartek).

2.    W ramach akcji mogą oznakować psa mikroczipem osoby zameldowane w Elblągu. Osoba chcąca oznakować psa powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.
Oznakowanie psa jest bezpłatne dla jego właściciela. Koszty akcji pokrywane są ze środków budżetu miejskiego w ramach realizowanego "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2013 roku".

3.    Psa można oznakować we wszystkich zakładach leczniczych dla zwierząt w Elblągu.