Zmiana organizacji ruchu na ulicy Fabrycznej

Prace drogowe na Fabrycznej
W związku z rozpoczęciem robót budowlanych w ramach Zadania C02a – Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia wykonawca robót SKANSKA S.A. informuje, że prace będą prowadzone przy całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni ulicy Fabrycznej.

W związku z prowadzonymi pracami od 9 września zostanie zamknięty wlot ul. Fabrycznej na skrzyżowaniu z Al. Tysiąclecia. Zmiana obejmować będzie wyłączenie z ruchu lewoskrętu z Al. Tysiąclecia w ul. Fabryczną oraz wylotu z ul. Fabrycznej do Al. Tysiąclecia. Dojazd do stacji paliw odbywać się będzie istniejącym zjazdem z Placu Grunwaldzkiego, natomiast wyjazd poprzez drogi wewnętrzne na terenie kompleksu usługowo-handlowego przy Al. Grunwaldzkiej (teren dawnego Elzamu). Dojazd do ul. Fabrycznej odbywać się będzie od strony ul. Malborskiej i zostanie stosowanie oznakowany. Po zakończeniu tego etapu, planowanym na 9 października 2013 roku, nastąpi otwarcie wlotu skrzyżowania, a prace przeniosą się na dalszy odcinek ul. Fabrycznej. Ruch pieszy podczas budowy kanalizacji deszczowej będzie mógł odbywać się istniejącymi chodnikami, ponieważ w tej fazie prace będą się skupiały tylko na obszarze jezdni. Szczegóły organizacji ruchu przedstawia załącznik graficzny. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Projekt pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe  Żuław – Etap I – Miasto Elbląg" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zmiana organizacji ruch